Głównej zawartości


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie nadal realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". Program trwa już od 20 października 2020 r.,  jego realizacja została przedłożona na okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 z możliwością dalszego przedłużenia jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie znaczącej  poprawie.

Celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 Kto może skorzystać z pomocy?

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach program obejmie osoby poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej.

Sposoby udzielania pomocy w ramach programu.

 

1

Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską infolinię Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

nr tel. (22) 505 11 11.

 

2

Korpus przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

 

3

Pracownik Ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu Seniorowi zakupów wg wskazanego zakresu, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 

Usługa zrobienia i dostarczenia zakupów jest nieodpłatna. Senior pokrywa (na podstawie rozliczenia)  koszt zleconych zakupów, opłat. Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Miasta Stargard, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywa się w dni pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Do programu mogą zgłaszać się wolontariusze chcący pomagać seniorom w potrzebie. Dlatego zapraszamy ich do współpracy i czekamy na zgłoszenia.

Rejestracji można dokonać na stronie wspierajseniora.pl lub telefonicznie.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Stargardu  o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w przypadku posiadania wiedzy o osobach z naszego miasta, które wymagają takiego wsparcia.

 

Uwaga! Seniorze uważaj na oszustów!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poinformuje, że jest koordynatorem i realizatorem Programu „Wspieraj Seniora” na terenie Miasta Stargard.

Aby nie paść ofiarą oszustów, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie zaufania wobec nieznajomych pukających do naszych drzwi. Trzeba pamiętać, aby w każdym z takich przypadków zidentyfikować osobę, poprosić o dokument potwierdzający, że jest ona przedstawicielem instytucji, na którą się powołuje.

Zanim przekażesz komuś pieniądze upewnij się, że ta osoba pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie. Nasz pracownik przedstawi się imieniem i nazwiskiem oraz okaże legitymację służbową. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się naszym Ośrodkiem pod numerem telefonu 91 578-45-83.