O projekcieWitamy

Od 07.04.2008r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 9 A realizowany jest partnerski projekt systemowy. Potrzeba realizacji programu wynikła z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym i jednocześnie korzystającym ze wsparcia pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez 18 kobiet długotrwale bezrobotnych powyżej 40 roku życia ze Stargardu Szczecińskiego.
Aktualności
2008.11.27
17 listopada 2008r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Kobieta dojrzała - rzetelność i zaangażowanie" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim".
więcej »
2008.10.07
Dnia 6 października 2008r. zakończył się "Kurs komputerowy" w ramach projektu "Kobieta dojrzała - rzetelność i zaangażowanie" jako element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
więcej »
2008.09.22
W Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w miesiącu wrześniu rozpoczął drugi etap szkoleń w ramach realizacji projektu "KOBIETA DOJRZAŁA - rzetelność i zaangażowanie" współfinansowanego przez Unię Europejską.
Beneficjentki uczestniczą w cyklu szkoleń komputerowych, przygotowanych i prowadzonych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie Szczecińskim.
więcej »
2008.06.20
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim 20 czerwca 2008r. miało miejsce uroczyste zakończenie I etapu szkolenia w ramach realizacji projektu Kobieta dojrzała - rzetelność i zaangażowanie". Program jest elementem projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
więcej »
2008.04.07
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do przeprowadzenia treningu z doradctwa mającego na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych wybrano ofertę Pana Janusza Chabierskiego.
2008.04.07
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do przeprowadzenia kursów języka angielskiego wybrano ofertę SZKOŁY JĘZYKOWEJ "POLIGLOTA",ul. Wielkopolska 30, Stargard Szczeciński.
2008.04.07
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do przeprowadzenia konsultacji i treningów psychologicznych wybrano ofertę PORADNII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, ul. I Brygady 35c, Stargard Szczeciński (Psycholog: Piotr Jarząbek i Urszula Lewtak)
2008.04.07
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do zaprojektowania i wydrukowania materiałów promocyjnych w skałd których wchodzą: ulotki, plakaty, tablice zewnętrzne, teczki, naklejki wybrano ofertę firmy PARES II, ul.Pocztowa 2, 73-110 Stargard Szczeciński.
2008.03.18
ZAPYTANIE O OFERTĘ - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje firmy do zaprojektowania i wydrukowania materiałów promocyjnych w skałd których wchodzą: ulotki, plakaty, tablice zewnętrzne, teczki, naklejki.
więcej »
2008.03.18
ZAPYTANIE O OFERTĘ - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadenia profesjonalnych szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej »
2008.03.17
Uruchomienie strony internetowej projektu
Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Miasto Stargard Szczeciński - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.