O projekcie

Wcześniejsze projekty:
PROJEKT EFS 2008
KOBIETA DOJRZAŁA
Witamy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od miesiąca marca 2009r. rozpoczyna cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji  partnerskiego  Projektu  systemowego  "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej »


Aktualności
2009.11.19
Zakończenie projektu
18 listopada 2009r. odbyło się uroczyste zakończenie partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" realizowanego od 2008r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej »
2009.09.30
Kursy - zdjęcia
W galerii umieściliśmy zdjęcia z kursów na prawo jazdy kat. B oraz nowoczesny sprzedawca.
2009.08.27
Kurs - Nowoczesny sprzedawca
28 sierpnia 2009r. dwie uczestniczki projektu, które ze względów zdrowotnych nie mogły uczestniczyć w kursie prawa jazdy partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpocznie kurs zawodowy "Nowoczesny sprzedawca".
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w handlu jako sprzedawca. Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami z zakresu dystrybucji i promocji produktów, elementami marketingu, sztuką sprzedawania, oraz zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi. Szczególny nacisk położony zostanie na nabycie niezbędnych umiejętności przy obsłudze i kontakcie z klientem.
2009.08.13
Kurs prawa jazdy kat. B
24 sierpnia 2009r. 12 osób uczestników partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpocznie kurs prawa jazdy kat. "B".
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w dawnym budynku ZNTK, natomiast zajęcia praktyczne na placu manewrowym przy ul. Szczecińskiej. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu przygotowania do wykonywania zawodu kierowcy.
2009.07.01
Zakończono pierwszy etap szkoleń
29 czerwca zakończył się pierwszy etap szkoleń w ramach realizacji programu. Od 27 maja do 26 czerwca 2009r. realizowane było szkolenie zawodowe "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym", w którym uczestniczyło siedem osób, w tym jedna kobieta. W okresie od 25 maja do 29 czerwca 2009r. realizowane było również szkolenie zawodowe "Podstawowy kurs bukieciarstwa z elementami florystyki", w którym uczestniczyło jedenaście osób, w tym jeden mężczyzna
więcej »
2009.06.04
Szkolenie bukieciarz z elementami florystyki rozpocze
25 maja 2009r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe - bukieciarz z elementami florystyki w ramach partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"
więcej »
2009.06.03
Szkolenie kierowca wózka jezdniowego rozpoczęte
27 maja 2009r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe - kierowca wózka jezdniowego w ramach partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"
więcej »
2009.05.20
Szkolenie komputerowe zakończone
20 maja 2009r. zakończył się "Kurs obsługi komputera" realizowany w ramach partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
więcej »
2009.05.08
Szkolenie komputerowe rozpoczęte
4 maja 2009r. rozpoczęło się szkolenie komputerowe w ramach partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Szkolenie odbywa się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim.
więcej »
2009.02.04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
więcej »

Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Miasto Stargard Szczeciński - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.