Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
O projekcie
Aktualności
2010.11.25
Zakończenie projektu
23 listopada 2010r. odbyło się uroczyste zakończenie partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" realizowanego od 2008r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej »
2010.10.12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od kwietnia do listopada 2010r. realizuje zadania w ramach partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkimi krokami zbliża się koniec drugiego etapu szkoleń w ramach realizacji programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim wyszedł naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i od miesiąca kwietnia 2010r. prowadzi cykl szkoleń w ramach realizacji partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim". Program ma na celu podniesienie poczucia własnej wartości uczestników projektu oraz zdobycie przez nich nowych umiejętności, a w efekcie końcowym znalezienie pracy.
więcej »
2010.04.20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Projekt Integracja społeczna w powiecie stargardzkim
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ NR 6 - Kurs prawa jazdy kat. B
czytaj więcej »
2010.04.09
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Projekt Integracja społeczna w powiecie stargardzkim
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Trwa postępowanie na część nr 6 "Kurs prawa jazdy kat. B"
czytaj więcej »
2010.03.05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Projekt Integracja społeczna w powiecie stargardzkim
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
czytaj więcej »
2010.02.18
W związku z realizacją partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje firm i specjalistów do przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu aktywnej integracji, tj.: TRENINGÓW PSYCHOLOGICZNYCH (grupowych 15 h,indywidualnych 1h/1 os. x 38 osób.), TRENINGÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM (grupowych 15h, indywidualnych 1h/1 os. x 38 osób), PORAD I KONSULTACJI PRAWNYCH (grupowych 10h)
Ofert prosimy składać do dnia 18 marca 2010r.
INFORMACJI DODATKOWYCH UDZIELA: Izabela Jagiełka-koordynator projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9 A - pok. nr 53 91/ 578-45-83 wew. 101.
2010.02.04
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczeciskim od miesiąca kwietnia 2010r. rozpoczyna cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
wicej »

Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Miasto Stargard Szczeciński - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.