Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
O projekcie
REGULAMIN UCZESTNICTWAWcześniejsze projekty:

PROJEKT EFS 2010

PROJEKT EFS 2009

PROJEKT EFS 2008
KOBIETA DOJRZAŁA
Aktualności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
2011.12.21
REKRUTACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od marca 2012r. rozpoczyna cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-00 z dnia 05.08.2008r.

ADRESACI PROJEKTU:
Projekt skierowany jest do 50 osób, w tym do osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Odbiorcy projektu to osoby w wieku produkcyjnym, będący mieszkańcami Stargardu Szczecińskiego i klientami pomocy społecznej w większości bez kwalifikacji zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
I grupa - 25 osób/ marzec - czerwiec 2012r.
II grupa - 25 osób/ sierpień - listopad 2012r.
2011.12.13
ZAKÓŃCZENIE
30 listopada 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" realizowanego od 2008r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej »
2011.11.02
SPRAWOZDANIE z kursów i szkoleń w ramach EFS - 2011
SPRAWOZDANIE z kursów i szkoleń w ramach EFS - 2011
2011.09.20
Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, uczestnicy partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" zbliżają się wielkimi krokami do końca zajęć.
Mają już za sobą cykl warsztatów, treningów i szkoleń zawodowych mających na celu aktywizację społeczną i zawodową. Zapoznali się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, uczestniczyli w kursach i szkoleniach zawodowych umożliwiających zdobycie nowych umiejętności, poprzez co zwiększyli swoje szanse na rynku pracy.
Przed naszymi kursantami jeszcze jedno ważne zadanie do wykonania, a mianowicie zdobycie upragnionego prawa jazdy kat."B. Od 19 września uczęszczają na kurs i zmagają się z teoretycznymi tajnikami prowadzenia pojazdu. Wkrótce przystąpią do praktycznej nauki jazdy. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że większości uda się spełnić swoje marzenie i posiąść wiedzę i umiejętności kierowcy. O wynikach egzaminu poinformujemy na pewno niebawem.
2011.07.15
29 czerwca 2011r. zakończył się pierwszy etap szkoleń w ramach realizacji programu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od kwietnia 2011r. rozpoczął cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji  partnerskiego  Projektu  systemowego  "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.29 czerwca 2011r.  zakończył się pierwszy etap szkoleń w ramach realizacji programu.więcej »
2011.05.12
Projekt systemowy Integracja społeczna w powiecie stargardzkim 2011
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od miesiąca kwietnia 2011r. rozpoczął cykl treningów i szkoleń w ramach realizacji partnerskiego Projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej »
2011.04.29
2011.04.12
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (NOWE POSTEPOWANIE PO UNIEWAŻNIENIU POPRZEDNIEGO - TERMIN SKŁADANIA OFERT 21.04.2011R. GODZ. 10)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Organizację i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"więcej »
2011.03.31
UWAGA!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!!!!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na "Organizację i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"więcej »
Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 07.04.2011
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 07.04.2011
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE - 08.04.2011
2011.01.15
W związku z realizacją partnerskiego Projektu systemowego poszukujemy
W związku z realizacją partnerskiego Projektu systemowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje firm i specjalistów do przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu aktywnej integracji, tj.:

  1. TRENINGÓW PSYCHOLOGICZNYCH

(grupowe- 2 grupy * 24 osoby * 15 godzin/1os. * 48 osób;
indywidualne 1h/1os. * 48 osób ),

  1. TRENINGÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

(grupowe- 2 grupy * 24 osoby * 15 godzin/1os. * 48 osób;
indywidualne 1h/1os. * 48 osób
),

  1. PORAD I KONSULTACJI PRAWNYCH

 (2 grupy * 24 osoby * 10 godzin/1 os.)

Termin realizacji zlecenia: kwiecień-czerwiec 2011r.

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 28 LUTEGO 2011R. NA ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Warszawska 9 A 
73-110 Stargard Szczeciński

INFORMACJI  DODATKOWYCH  UDZIELA:
Izabela Jagiełka-koordynator projektu
pok. nr 53,
tel. 91/ 578-45-83 wew. 101.Element realizacji projektu systemowego "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Miasto Stargard Szczeciński - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.