Głównej zawartości

Formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego:


Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Wnioskodawca z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego przedkłada do wglądu aktualny tytuł prawny do lokalu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Komplet dokumentów, składa się w siedzibie MOPS-u w Stargardzie w dziale "Dodatki Mieszkaniowe" ( PARTER budynku - pokój 50)