Głównej zawartości

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK Działu Pomocy Środowiskowej (1 etat)

Termin składania ofert: do 11 maja  2021r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Stargardzie poszukuje  kandydatów na nieurzędnicze stanowisko pracy:  pracownik socjalny w wymiarze 1,0 etatu

     I.  Wymagania niezbędne:

  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
  2. nieposzlakowana opinia;
  3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,  na kierunku praca socjalna lub inne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH (1 etat)

Termin składania ofert: 1 marca  2021r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (1 etat)

Termin składania ofert: 1 marca  2021r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko KSIĘGOWEGO

Termin składania ofert: 10 grudnia 2019r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard